Reklamacije in vračila

Reklamacije, zamenjava in vračilo blaga

V primeru napačno izdanega blaga, GreenShop to blago zamenja z naročenim izdelkom in ga kupcu brezplačno dostavi. V takem primeru mora kupec blago vrniti v 2 dneh od dneva prejema z vso originalno embalažo in v enakem stanju kot ga je prejel. V kolikor je bilo blago uporabljeno in je to vidno, potem GreenShop takšno blago lahko zavrne. V kolikor kupec vrne blago izven tega roka, GreenShop ni več dolžan to blago zamenjati.

Kupec lahko blago vrne, če ugotovi ob prejemu pošiljke, da proizvod ne ustreza deklarirani kakovosti (je npr. poškodovan). V primeru poškodbe pošiljke mora kupec ob prevzemu zahtevati od dostavljača, da se izpolni formular o poškodovani pošiljki. V takem primeru mora kupec to takoj sporočiti GreenShop po elektronski pošti ali telefonsko. Blago mora kupec v takem primeru vrniti v 2 dneh po prevzemu. V kolikor kupec blago vrne izven tega roka, GreenShop ni več dolžan to blago zamenjati.

Vse upravičene reklamacije in vračila blaga v zahtevanem roku, upoštevamo sproti in v korist kupca. Blago se lahko zamenja ali vrne samo v brezhibnem stanju, nerabljeno, v originalni embalaži in z vsemi dodatki.

V primeru, da je reklamacija upravičena in reklamiranega izdelka ne moremo nadomestiti z novim, kupcu vrnemo kupnino. Vrnjena kupnina je vrednost izdelka in ne vključuje stroškov dostave ali drugih stroškov. Kupnina se vrne na kupčev bančni račun v roku 15 dneh.

V kolikor pa reklamacija ni upravičena, kupcu vrnemo izdelek na njegove stroške.

Reklamacije, vračilo oz. zamenjava izdelka ni možna oz. se ne upošteva v primeru:

Če je kupec naročil napačen izdelek ali pa mu naročeni izdelek ni všeč in želi, da mu pošljemo drugi izdelek, ga lahko neuporabljenega vrne v skladu z odstopom od pogodbe v 2 dneh od dneva prevzema. Pri tem kupec krije vse stroške povezane s tem, to je vračilo izdelka, ponovnega pošiljanja in morebitno razliko v ceni izdelka. Če je cena novo izbranega izdelka nižja od cene izdelka, ki ga kupec vrača, potem povrnemo kupcu razliko v ceni na njegov bančni račun.

Odstop od pogodbe

Kupec ima v skladu s 43.č členom Zakona o varstvu potrošnikov pravico, da v 2 dneh po prejemu blaga podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Če je kupec blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati podjetju v 2 dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka.

Po 43.č členu Zakona o o varstvu potrošnikov odstop od pogodbe ni mogoč pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga.